Zeewolde Actueel

Dinsdag, 18 juni 2024

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

‘Verhoging ozb en toeristenbelasting onvermijdelijk’

‘Verhoging ozb en toeristenbelasting onvermijdelijk’
Redactie: Mannes Schoppink

ZEEWOLDE – De onroerendzaakbelasting (ozb) gaat in Zeewolde de komende twee jaar met 25 procent omhoog. Daarnaast behoort een stijging van de toeristenbelasting tot de plannen. De gemeente Zeewolde heeft de verhogingen nodig om de begroting sluitend te kunnen krijgen. “Het is spijtig dat het zo moet”, verdedigt wethouder Wim van der Es (Financiën) zijn vervelende boodschap aan de burger. “Het geld moet ergens vandaan komen, een andere oplossing dan lastenverhoging is er niet.”

Zeewolde kampt met grote tekorten in het sociaal domein. Met name gaat er veel geld naar de jeugdzorg. Vrijwel alle gemeenten in Nederland ondervinden momenteel dit probleem. Het heeft te maken met de decentralisatie van een aantal aandachtsgebieden vanuit het Rijk. Alleen al hierdoor komt Zeewolde jaarlijks 1,5 miljoen euro tekort. De gemeente heeft nog wel geld in de algemene reserve, maar de provincie staat niet toe dat tekorten uitsluitend worden weggewerkt door hier een greep in te doen. Er moet daarom ook daadwerkelijk geld binnenkomen. Uit de cijfers van de voorlopige begroting (die definitief in november wordt vastgesteld) blijkt dat de ozb in 2021 met 13 procent omhoog gaat en het jaar erop nog eens met 12 procent. Het eerste jaar moet de verhoging acht ton opleveren, het tweede zelfs anderhalf miljoen. Wethouder Van der Es (VVD) wenst de zaken in perspectief te zien. “Ik hou niet zo van percentages”, nuanceert hij. “Voor een gemiddelde koopwoning hebben we het over een verhoging van 65 euro per jaar. Dat lijkt mij aanvaardbaar.” De portefeuillehouder Financiën denkt naast ozb ook extra inkomsten te kunnen genereren door de toeristenbelasting in recreatieparken te verhogen met 40 cent per persoon per nacht. Dit zou de gemeente in 2021 368.000 euro kunnen opleveren, het jaar erop 600.000. “Zo groeien we ook in dat opzicht naar het landelijk gemiddelde”, aldus Van der Es. “Een gemiddeld gezin betaalt dan voor het algehele verblijf op een recreatiepark bijvoorbeeld geen 500 euro, maar 520. Het betreft een geringe verhoging, maar levert wel veel geld op. Mensen zullen er zeker niet door wegblijven.” De parken (zoals Eemhof en RCN) hadden door corona een slecht voorseizoen (of liever gezegd geen voorseizoen), maar profiteerden vervolgens van een heel goede zomer. Van der Es: “Veel toeristen bleven deze zomer in Nederland, campings stonden nog nooit zo vol. Recreatieterreinen hebben daardoor deze periode heel goed gedraaid. En daar waren wij blij mee, voor de gemeente is toeristenbelasting een belangrijke inkomstenbron.”

Van der Es blijft ondertussen hopen dat er uit Den Haag alsnog extra geld binnenkomt uit het Gemeentefonds, al is dit wellicht hopen tegen beter weten in. “En daarnaast is er nog de kwestie over de verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdragen aan de Veiligheidsregio. Die pakt fors nadelig uit voor Zeewolde. Ik ben niet tegen een verdeelsleutel, maar die moet wel fair en uitlegbaar zijn en dat is nu niet het geval. We wachten nog steeds op een antwoord, maar dat verwacht ik niet voor de komende begroting.”