Zeewolde Actueel

Donderdag, 8 juni 2023

Uw huis-aan-huis nieuwsblad met het laatste nieuws uit Zeewolde

Eerste ‘mondkapjeshuwelijk’ in Zeewolde

Eerste ‘mondkapjeshuwelijk’ in Zeewolde
Redactie: Jelle Stellingwerf

ZEEWOLDE – In de lente van dit jaar was het hot news: een ‘coronahuwelijk’ met slechts vijf aanwezigen (bruidspaar, getuigen en ambtenaar), allen op respectabele afstand van elkaar tenzij uit één huishouden, en een sobere ceremonie. “Bizar!”, vatte iemand dat samen. Maar nu de herfst z’n intrede doet had het gemeentehuis een primeur die zo mogelijk nog hoger scoort op de lijst ‘bizar’: de raadzaal ontving een bruidspaar mét mondkapje. Het ging er gelukkig niet minder feestelijk aan toe dan gebruikelijk, en met een fleurig bloemetje van de gemeente leverde dat een uniek plaatje op.

Het had er in de loop van vorige week al alle schijn van dat de gemeente het dringende advies om mondkapjes te (laten) dragen, ‘daar waar de hemel niet te zien is’, zou overnemen. En inderdaad: vanaf de eerste oktober gold: ‘gemeentehuis in, kapje op!’ In de gangen, op de trappen, overal waar men kans loopt elkaar tegen het lijf te lopen is het zaak een mondkapje te dragen, en die maatregel is voorlopig voor drie weken van kracht. Pas wanneer het zitvlak een (bureau-)stoel raakt mag het af, want het is per slot van rekening lastig telefoneren, laat staan lunchen, met zo’n ding om neus en mond. Staande op het juiste moment ‘ja’ zeggen valt gelukkig ook onder die uitzonderingen, zodat de ambtenaar niet ‘vanachter een lap omfloerst geproduceerd gemompel’ moet zien te interpreteren als een welgemeend ‘ja’. Dat zou de kwestie onnodig ingewikkeld maken…

Leonie den Ouden en Arjan van Laar, sinds twee maanden woonachtig in Zeewolde, trouwden volgens plan op vrijdag 2 oktober, en waren die dag met hun gasten hartelijk welkom op het gemeentehuis. Ze waren tevoren keurig over de nieuwe gang van zaken geïnformeerd. Kapjes ‘stand by’, en wie er niet een had kon in de hall eentje van de stapel pakken. Het zal voor de argeloze voorbijganger op het Raadhuisplein een wat merkwaardige gewaarwording geweest zijn, maar nood breekt wet, of beter: nood máákt wet. Volgens afspraak schoof het feestelijk aangekleed gezelschap ingepakt en wel de hall door, de trap op richting raadzaal. De dienstdoende bode wees zitplaatsen toe, en toen niet lang daarna bruidspaar en ambtenaar hun plaatsen hadden ingenomen mochten de kapjes af. Het had veel weg van een ingestudeerd ritueel: een intiem ‘Bal Masqué’ met een onthulmoment. Daarna nam de gewoonte het over, en voltrok de ceremonie zich alsof er niets aan de hand was. Het paar is nu een echtpaar, en ze straalden van geluk. Dat was zelfs vanachter hun mondkapjes duidelijk te zien… Leonie en Arjan: proficiat!